26.

TIPS AND TRICKS

In mijn vorige boek heb ik 30 tips geschreven. Sommige logisch, andere vanuit ervaring. Drie zaken zijn voor bijstandsgerechtigden heel belangrijk: de inlichtingenplicht, de omgekeerde bewijslast en schulden voorkomen. Met de inlichtingenplicht dient de uitkeringsgerechtigde alle informatie te verstrekken die van invloed zou kunnen zijn op zijn uitkering… Zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld extra inkomen, zelfs in natura. Het bekende verhaal van de moeder die boodschappen deed voor haar dochter, maar ook een teruggave van de Belastingdienst, verkoop via Marktplaats, een erfenisje, gewonnen geld in een loterij enzovoort. Bij het niet voldoen aan de inlichtingenplicht, volgt vaak een sanctie en een boete.

27.

FUNCTIES IN HET SOCIAAL DOMEIN

Onderstaand artikel kwam ik tegen in Follow The Money over armoede:
“In een recent rapport van de Sociaal Economische Raad over armoede in Nederland werd voorgesteld om een ‘armoederegisseur’ aan te stellen. Fijn, een armoederegisseur, nog een hulpverlener die kan aanschuiven tijdens het ‘netwerkoverleg’ met de bewindvoerder, veldregisseur, jeugdregisseur, wijkregisseur, gezinsregisseur, participatieregisseur, maatschappelijk werkster, consulent jeugd, re-integratieconsulent, verslavingsarts, wijkcoach, gezinscoach, jobcoach en schuldhulpverlener.’ Een prijzig kopje koffie, aldus Frederik. ‘Al die hulpverleners willen mensen blijkbaar ‘zelfredzaam’ maken, zodat hun werk overbodig wordt. Maar dan heb ik een simpele vraag voor u: hoe kan het dat steeds méér mensen bezig zijn zichzelf overbodig te maken?”

28.

REVIEWS 1e boek. Met dank, door MijnOverheid bij de Voedselbank 

 

https://www.boekenbestellen.nl/boek/tegekvoorwoorden/9789464067729